PostHeaderIcon MIESIĘCZNA TEMATYKA

                 Plan pracy w grupie 5-6 latków na miesiąc marzec 2012 r.
I TYDZIEŃ- TAK MIJA CZAS
-rozwijanie mowy;
-rozwijanie umiejętności określania tempa wykonywanych czynności;
-zwracanie uwagi na mijający czas na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody i literatury dziecięcej;
-wyrażanie w ekspresji plastycznej jednego dnia z życia dziecka;
-rozwijanie umiejętności określania kolejności czynności;
-nauka kroków i figur tańca Trojaka;
-przybliżenie wyglądu i wyposażenia za-kładu zegarmistrzowskiego;
-zachęcanie do wypowiadania się na temat przyszłości;
-przedstawienie wyobrażeń dotyczących przyszłości w ekspresji plastycznej;
II TYDZIEŃ- MUZYKA JEST WSZĘDZIE
-rozwijanie poczucia rytmu;
-ukazanie roli batuty w pracy dyrygenta
rozwijanie mowy;
-akompaniowanie na wybranych instrumentach;
-rozwijanie umiejętności wokalnych;
-zapoznanie z odtwarzaczami muzyki stosowanymi dawniej i obecnie;
-rozwijanie umiejętności dodawania
-zapoznanie z gamą C-dur;
-wyrażanie nastroju muzyki F. Chopina w ekspresji plastycznej;
-tworzenie własnych kompozycji muzycznych z wykorzystaniem słoików wypełnionych wodą;
III TYDZIEŃ- WIOSNA, WIOSNA
-zapoznanie z elementami marcowej pogody;
-poznawanie oznak nowej pory roku;
-poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny;
-rozwijanie umiejętności wycinania
-wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wio-sny w ekspresji plastycznej;
-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
-zapoznanie z rozwojem tulipana;
IV TYDZIEŃ- MAMY RÓŻNE CHARAKTERY
-rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć;
-rozwijanie sprawności manualnej;
-sprzyjanie identyfikowaniu się z bohaterami pozytywnymi;
-przyporządkowanie odpowiednich barw pozytywnym i negatywnym bohaterom;
-organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych;
-wprowadzenie odejmowania jako ubywania;
-zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych;
-organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości;
-tworzenie formy przestrzennej;

PIOSENKI I WIERSZE:
Czeska melodia ludowa „Witaj, wiosenko”
Czym powitać cię, wiosenko,
gdy zielona wracasz znów.
Chyba tańcem i piosenką,
bo to milsze jest od słów.
Hej - ha, hej - ha, i ty , i ja.
Naradzimy się z ptaszkami,
bo z nich każdy śpiewać rad.
Zaśpiewają razem z nami,
gdy wiosenny zagra wiatr.
Hej - ha, hej - ha, i ty , i ja.

Wiersz „Wiosna” -Strzałkowska M.
Przyszła wiosna cichuteńko,
przyszła wiosna na paluszkach
i na wierzbie, wśród gałęzi
zatańczyła w żółtych puszkach.
Zdjęła z jezior tafle lodu,
pościągała z róż chochoły.
Dała drzewom świeżą zieleń,
obudziła w ulach pszczoły.
Wlała w ziemię zapach deszczu,
pobieliła słońcem ściany.
Namówiła do powrotu
wilgi, czaple i bociany.
Dzikie śliwy i czeremchy
obsypała białym kwiatem
i na łące, w blasku słońca
czeka na spotkanie z latem…

 
Jesteś naszymgościem