PostHeaderIcon Scenariusz zajęć dla gr. czterolatków

 
Scenariusz zajęć dla gr. czterolatków
Prowadząca: Agata Warpas
Data: 21 luty 2011 r.
 
Temat: „Nawiązanie kontaktu z Marsem”- zabawy ruchowe.
 
Temat tygodnia: Kosmiczne podróże.
Temat dnia: W krainie ufoludków.
Treści programowe:
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych (9.2);
-kształcenie umiejętności prawidłowego wypowiadania się (3.1);
-zachęcanie dzieci do udziału w zajęciach ruchowych (5.3);
-rozwijanie sprawności fizycznej (5.4);
-wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w grupie (1.2);
-zachęcanie do wyrażania muzyki ruchem (8.1);
Cel ogólny:
Wdrożenie dzieci do wygrywania i przegrywania oraz dokonania oceny różnych zachowań.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- stosuje zwroty grzecznościowe;
- potrafi powiedzieć, że czyjeś zachowanie sprawia mu przykrość lub  przyjemność;
- potrafi przekazać zgodnie z prawdą informacje o zachowaniu własnym   i innych;
- potrafi zgodnie współdziałać w zespole;
- sumiennie wykonuje przydzielone mu zadania;
- potrafi wygrywać i przegrywać.
Pomoce: cztery komplety znaczków dla dowódców i członków załogi w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym z symbolami: „D”, „1”, „2”, „3”, „4”, sygnalizatory do zabawy ruchowej z symbolami: „D”, „1”, „2”, „3”, „4”, kaseta z żywą muzyką do zabawy ruchowej, cztery szarfy do zabawy sztafetowej w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, cztery kartoniki do oznaczenia stolików w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, po cztery pojemniki z kredkami, pisakami, klejami, nożyczkami, papierem kolorowym.
Przebieg zajęć:
1.      „Nagroda za dobry uczynek” – zaproszenie dzieci do kosmicznej podróży. Dzieci kolejno chwalą się co dobrego zrobiły dzisiaj w przedszkolu i przez tunel przechodzą do sali odpraw lotów kosmicznych.
2.      „Kompletowanie załogi” – dobieranie przez wybranych przez nauczyciela dowódców czterech kolejnych członków załogi. Wybrane dziecko wyszukuje dla siebie odpowiednią plakietkę w takim kolorze, jaki ma jego dowódca z numerem odpowiadającym kolejności wyboru.
3.      „Lot na Marsa”- zabawa ruchowa przy muzyce. Załogi ustawione w „wężyki” poruszają się ostrożnie, bez zderzania i szarpania w takt muzyki. Na przerwę w muzyce następuje zmiana prowadzącego „wężyk” wg wskazań sygnalizatora pokazywanego przez nauczycielkę. Np. sygnalizator „1” – „wężyk” prowadzi członek załogi nr 1, sygnalizator „3” – „wężyk” prowadzi członek załogi nr 3, itd.
4.      „Kto pierwszy na planecie ?” – sztafetowe zawody załóg w przechodzeniu przez szarfę.
5.      Zabawa ortofoniczna-  „Nawiązanie kontaktu z Marsem”.
6.       „Ufoludek widziany oczami wyobraźni” – praca plastyczna.
Załoga odszukuje swój stolik oznaczony odpowiednim kolorem. Wg wskazań nauczycielki członkowie załogi przygotowują miejsca pracy: dzieci z plakietką „D” przynoszą kredki, dzieci ze znaczkiem „1”-pisaki, dzieci ze znaczkiem „2” – papier kolorowy, dzieci ze znaczkiem „3” – nożyczki, dzieci ze znaczkiem „4” – klej.
7.       „Wystawa zdjęć mieszkańców nieznanej planety” – zawieszanie wykonanych prac na tablicy magnetycznej, oglądanie prac kolegów, porządkowanie miejsc pracy.
 

Poprawiony (poniedziałek, 07 listopada 2011 18:32)

 
Jesteś naszymgościem